Posiadamy w swoim repertuarze bogaty zbiór piosenek począwszy od lat 30 - tych poprzez lata 60 - te, 80 - te, 90 - te ... aż do najnowaszych przebojów a także utwory instrumentalne oraz folklor ( przyśpiewki weselne ). Repertuar jest na bieżąco uzupełniany o nowe tytuły.